Advokatene

arvesen
Claus Arvesen

Advokat og Partner

Juridisk embetseksamen UiO 1986, bank- og pengerett som valgfag og boligrett som spesialfag. Advokatbevilling fra 1991. Praksis fra Finansdepartementet, som leder av juridisk avdeling i Fokus Finans AS, og som dommerfullmektig ved Nordmøre herredsrett. Praktisert som advokat i Oslo og Asker. Arbeider særlig med rådgivning og prosedyre for mindre bedrifter og private herunder kontraktsrett og arbeidsrett, fast eiendoms rettsforhold, tvangsfullbyrdelse, samt arv og skifte.

 


rike
Jon Rike
Advokat og Partner

Juridisk embetseksamen UiO 1980 med odels- og vassdragsrett som spesialfag. Advokatbevilling 1984. Erfaring som daglig leder i eiendomsmeglerforetak, samt praksis som politifullmektig. Rike har også vært ansatt i Justisdepartementet og der arbeidet med saker relatert til interpolsamarbeid og politiets forsterkede narkotikainnsats. Egen advokatforretning fra 1988. Rike arbeider hovedsakelig med erstatningsrett, fast eiendoms rettsforhold herunder spørsmål i tilknytning til entrepriser, husleie, kontrakter, tvangsfullbyrdelse mv, samt prosedyre både av sivilrettslig og strafferettslig karakter.