Om oss


Advokatfirma Arvesen & Co DA yter juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, kontraktsrett, forsikring og erstatningsrett, arv og skifte, arbeidsrett og generell forretningsjuss.

Vi yter bistand til norske og utenlandske bedrifter og private. Vi har også arbeid for offentlige organer.

Advokatfirma Arvesen & Co DA har varierte oppdrag, fra enkeltsaker til løpende rådgivning, og utstrakt prosedyre for de ulike domstoler og retter.

I vårt arbeid søker vi å forhindre eller begrense konflikter mest mulig. Resultatet er ofte betinget av et nært samarbeid med den enkelte klient. Det er alltid vårt mål å yte effektiv bistand i de oppdrag vi håndterer.

Advokatfirma Arvesen & Co DA benytter moderne tekniske hjelpemidler, og vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold og utvikling av slike løsninger.

Våre advokater har bred erfaring fra arbeidslivet, fra påtalemyndighet og domstolene, som jurister i offentlig forvaltning, organisasjoner og næringslivet, som bedriftsledere, og som praktiserende advokater.

Tjenestene prises vanligvis etter timeforbruk, men fastpris kan også avtales. Vi undersøker alltid om bistanden faller inn under offentlige eller private rettshjelpsordninger.

Alle advokater i Advokatfirma Arvesen & Co DA er medlemmer i Den Norske Advokatforening.