Rettsområder som
Advokatfirma Arvesen & CO DA
dekker:

Fast eiendom
Tvister / rettslige prosesser
Nabosaker
Kjøp og salg av eiendom
Oppgjørsoppdrag
Byggesaker
Mangler ved kjøp/ salg av fast eiendom
Borettslagsleiligheter
Aksjeleiligheter
Selveierleiligheter
Transaksjoner – kjøp og salg av næringseiendom
Jordskiftesaker
Landbrukseiendom

Arv og skiftesaker
Testamenter
Skiftebehandling

Borettslag og boligsameier
Styrebistand og rådgivning
Utkastelsessaker
Rettslige prosesser

Granskning ved mistanke om ulovligheter i bedriften
Underslag
Økonomisk utroskap
Bedrageri