Rettsområder

Fast eiendom
Tvister / rettslige prosesser
Nabosaker
Kjøp og salg av eiendom
Oppgjørsoppdrag
Byggesaker
Mangler ved kjøp/ salg av fast eiendom
Borettslagsleiligheter
Aksjeleiligheter
Selveierleiligheter
Transaksjoner – kjøp og salg av næringseiendom
Jordskiftesaker
Landbrukseiendom

Familie, arv og skiftesaker
Ektepakter        
Samboerkontrakter
   
Testamenter

Fremtidsfullmakter                      
Generasjonsskifter
                   
Privat- og offentlig skiftebehandling
           
Rettslige prosesser


Boligrett
                           
Styrebistand og rådgivning til borettslag og boligsameier
Bistand til sameiere og andelseiere

Leieforhold
Utkastelsessaker
Rettslige prosesser

Arbeidsrett                
Arbeidsavtaler                                  
Nedbemanning                            
Opphør av arbeidsforhold
             
Rettslige prosesser
                 
Representerer arbeidsgivere og arbeidstakere   
     
     

Næringslivet          
Kontraktsforhold
Løpende rådgivning            
Forhandlinger og rettslige prosesser