Om oss

Advokatfirma Arvesen & Co DA yter bistand innenfor de fleste rettsområder, med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold, forsikring- og erstatningsrett, arbeidsrett, og generell forretningsjus. Vi yter bistand til norske og utenlandske bedrifter og private. Vi har også oppdrag for offentlige organer.

 

Våre oppdrag varierer fra enkeltsaker til løpende rådgivning, og utstrakt prosedyre for de ulike domstoler. I vårt arbeid søker vi å forhindre eller begrense tvister mest mulig. Resultatet er ofte betinget av et nært samarbeid med den enkelte klient. Det er alltid vårt mål å yte effektiv bistand i de oppdrag vi håndterer.

 

Advokatfirma Arvesen & Co DA benytter moderne tekniske hjelpemidler, og vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold og utvikling av slike løsninger. Våre advokater har bred erfaring fra arbeidslivet, fra påtalemyndighet og domstolene, som jurister i offentlig forvaltning, organisasjoner og næringslivet, som bedriftsledere, og som praktiserende advokater.

 

Alle advokater i Advokatfirma Arvesen & Co DA er medlemmer av Den Norske Advokatforening.